Agri

Nederland is een agri-exporterend en -importerend land. Het transport van deze producten gaat voor een groot deel over water en zal op- en overgeslagen moeten worden. Port of Zwolle biedt de mogelijkheid om granen, diervoeders en meststoffen op een verantwoorde manier op- en over te slaan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verschillende silo’s en opslagloodsen. 

 

Port  of Zwolle biedt verschillende mogelijkheden voor het op- en overslaan van de diverse agriproducten. Voor kleinere partijen met een snelle doorlooptijd is er een silo met een opslagcapaciteit van 5.000 ton. Voor grotere partijen met een relatief lange opslagtijd zijn er (geïsoleerde) vakloodsen met een totale opslagcapaciteit van 125.000 ton. Daarnaast staan er nog 18 geventileerde graansilo’s. Deze silo’s hebben elk een capaciteit van 1.000 of 2.500 ton. 

 

De havens van Port of Zwolle zijn centraal gelegen in Nederland en de bereikbaarheid is uitstekend. Port of Zwolle is toegankelijk voor schepen tot en met klasse Va.  

De havens van Port of Zwolle liggen gunstig op een knooppunt van verbindingen. De grote nationale transportassen kruisen elkaar hier. Port of Zwolle is niet alleen via binnenwater goed bereikbaar, maar ook via spoor en wegennet. Via deze wegen vinden de producten hun weg van en naar de Randstad, Noord-Nederland, Duitsland en Europa. 

 

Contact

Uw agriproducten op- of overslaan via Port of Zwolle? Neem contact op met één van de onderstaande bedrijven.