Containers

Nederland wordt steeds meer een logistiek knooppunt in de wereld. Het vervoer via containers blijft groeien. De markt stelt steeds hogere eisen aan transport en multimodale ontsluiting is noodzakelijk. Port of Zwolle speelt in op deze ontwikkelingen. De havens liggen strategisch op de route tussen de zeehavens Rotterdam, Amsterdam en het achterland en bieden een goede ontsluiting via binnenwater, weg- en spoortransport. Hierdoor vinden de goederen makkelijk hun weg naar de plaats van bestemming. 

 

In de havens van Port of Zwolle zijn verschillende faciliteiten voor het op- en overslaan van containers, waaronder drie moderne, goed toegankelijke terminals. Twee terminals liggen in Kampen en zijn direct verbonden met de IJssel. Deze haven is direct toegankelijk voor binnenvaartschepen. Eén terminal is gelegen in de Sethehaven in Meppel. Deze haven ligt direct aan het Meppelerdiep. Klasse Va schepen kunnen makkelijk in deze haven komen. 

 

De havens van Port of Zwolle liggen gunstig op een knooppunt van verbindingen. De grote nationale transportassen kruisen elkaar hier. Port of Zwolle is niet alleen via binnenwater goed bereikbaar, maar ook via spoor en wegennet. Via deze wegen vinden de producten hun weg van en naar de Randstad, Noord-Nederland, Duitsland en Europa. 

 

Voor de op- en overslag van containers vervult Port of Zwolle een belangrijke draaischijffunctie in het nationale en Europese netwerk.

 

Contact

Op- en/of overslag nodig voor containers? Neem contact op met het voor u relevante bedrijf.

  • IJDT Kampen (IJsseldelta terminal Kampen, op-, overslag en afhandeling).
  • MCS Meppel (Containerterminal Meppel, fullservice container logistics).