Natte bulk

In de havens van Port of Zwolle zijn een aantal bedrijven gevestigd die natte bulk produceren en/of distribueren. Port of Zwolle is uitermate geschikt voor het vervoer van natte bulk. Het grootste gedeelte van de op- en overslag van natte bulk gaat via de havens van Kampen en Zwolle. Naar schatting wordt er jaarlijks 1,5 miljoen ton overgeslagen via het water door de bedrijven.

 

De bereikbaarheid van de havens is uitstekend. De havens Port of Zwolle zijn bereikbaar voor klasse Va schepen. Binnenvaart- en  short sea, tot  maximaal 2500 ton bij een maximale diepgang van 3,5 meter, kunnen de havens bereiken. Port of Zwolle is nog volop in ontwikkeling. Eén van de ambities is om in de toekomst schepen tot 4.000 ton te kunnen ontvangen in de Zuiderzeehaven.

 

De havens van Port of Zwolle liggen gunstig op een knooppunt van verbindingen. De grote nationale transportassen kruisen elkaar hier. Port of Zwolle is niet alleen via binnenwater goed bereikbaar, maar ook via spoor en wegennet. Via deze wegen vinden de producten hun weg van en naar de Randstad, Noord-Nederland, Duitsland en Europa. 

 

Contact

Wilt u meer weten hierover? Neem contact op met het voor u relevante bedrijf.

  • Salland Olie (tankopslag en blending van olieproducten).
  • Van Wijk & Olthuis (import, export en distributie van oliën en vetten voor de diervoeder-, levensmiddelen- en technische industrie)